lunes, 13 de abril de 2009

Canvi Conceptual

El canvi conceptual que ha omplert de significat molts del conceptes que hem estat treballant fins ara ha fet que algunes de les respostes que havia donat de inici les hagi de modificar, per les altres haurà estat una ampliació de coneixement. Adjunto els comentaris i canvis a la puntuació donada a les diferents qüestions inicials.

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: __8__ cal afegir però que l’aplicació d’aquestes tècniques estaran basades en els diferents models psicològics, així com en el coneixement de les teories de la comunicació i la informació.
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: __10__
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : __10__

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __10__ canviaria a 2, ja que hem pogut evidenciar que l'ús que se'n fa es partidista per tant per l'objectivitat que jo li havia atribuït al inici.
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: _10_
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __6__
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: __7__ i a mes a mes aporten eines i coneixement que permetran valorar l’adequació de la seva aplicació.

DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: __7__ amb les pautes que hem hagut de seguir per argumentar, seguir el fil, etc. crec que han millorat i de ben segur que milloraran però quan son debats molt nombrosos es fa mes difícil seguir-los.
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: _6_ canviaria a 8, sobretot en els nivells de secundaria i batxillerat.
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: __8__

No hay comentarios:

Publicar un comentario